Plafó d’entrada pel Restaurant La Tarantella de Gràcia

Gràfic, Il·lustració
La Tarantella

Plafó entrada del Restaurant la Tarantella

Redisseny del plafó d’entrada del Restaurant La Tarantella de Gràcia